���������

������ ��� ������ | � �������� | ����������� � ����� ������
�������, 21/11/2007, ������� ��������� 16:03

���: ����� — �� ����, ����� — �������

������ ��������, 21 ������. «������ � �������, ������ �����, ����������� ������, � �� ������», — ������ �� «�������-���������» ������� ������� ������� ���.

�� ��� ������, «� ������ ��������, �� � �� ����, ��� ���� �������� ����, ���� ���� � ����� � �������� �����».

����� ����, ���������� �� «�������-���������» �������, ��� «���� ���� � ������� ��� ����, ����� �������� �������� ��������, � ����� — ��� �� ����, ��Ϛ�������».

«���������� ������������� ������ ����� �����. �� ������� ������ — ������ �����, � ��� ������ ��� �������, ��� �����», — ���������� ������� ���.

��������, ����� 30 ���������, ��������� ���� ��������������� «��������� ������� ������������ ������», ���� ך�������� ɚ�������� ����, ������� �������� ����, ���� �� ����� ��������� ������ �����. ������ ך������� �������� ����� ���� ����� (������ ���������� �� ��� ������ ��� ɚ������ ������). ��� ��� �������� �������� �Ԛ����� �����, �������, �Ϛ�� ���������, �������� ך��� 2008 ����.

����� ����� – 43-������ ������� ������ ���� ��������. ����������� ��� «���������� ����» �������� �������� �� �������, ����������, �����������. ����������� ��������� ���������� ��������� ���� �Ϛ��.239 �� �� («�������� ������������ ��� ������������� �����������, ������������ �������� ��������� Ӛ�������� ��� ���������� ɚ����������� � ������ �Ԛ���������� ����������� ������������»). ���������, ������� �������� ����� ������� ך���� ������, ����������� �Ԛ������ ך200 ����� ������ �� ������� ������� ������ ����.

����� ��������

22.11.2007

11:31 ���������� ������� ����� ��� ������������ �������� � �������� �����������

11:10 ������ ����� �� ����������� ��� �������� ������ � �������

10:58 Greenpeace ������� «�������» ������������ ������������� ���������

10:44 �������� ����������� � 6,5 ����� �� ���������� ������

10:33 ��������� ������� 5 ��� ������� �� ��������� ������ ��������� ��������

10:12 ������ «������������» �������, ����� �� �������� �� ������

09:50 ����������� � �������� ����� ��� ������ �� ����� 274 ��������

09:23 ��������� ����������� ������� ����� ����� �� ������

09:16 �� �������� ����� ���������� ����� ���� �������������

09:11 ��������� �������� ������ «�����������»

21.11.2007

20:53 ����������������� ��������� �������� �������� ������ � ������

20:37 �������� �������� �������������� ���������� ������

20:36 � ����� �������� �����, ���������� ������ �������

20:29 ��������: ����������� ���� ������ ������� �� «��������� �����������»

19:54 ������ ����� ������ ������������ ���������

�������@Mail.ru ������ �����������