���������

������ ��� ������ | � �������� | ����������� � ����� ������
�������, 28/11/2007, ������� ��������� 16:17

«����������» ������� ������� � ������ �������� �� ���������

�������, 28 ������. «���� ������� ���������� ����������� � �������� � ������ ��������� – ���� �� ����������� �������������� ������������», — ������ ���� ������ ���������� ��� «����������» — ����������� �������� ������������� ����������������� ��������� �������� ��������, �������� �����-����� ������������ �������������� �������� ����������� �������.

�� ������ ���������, ������ ������� ���������, ���� �� ������� – 2010 ���. «��� ����-������, ����-�����, ��� �� �� ��������, ��������� 1 ��� � ��������� ������� ����� ������, �� ��������������� ���������, �� $550-600 ���», — ������� �������� ���.

��� �� ����������, ������ ����� �������� �� �����������: � ����� ������������ �� ������������ ������ �����. ����� �������� ��� ���������� ����-����� ������������ ����� ���������: ������� ����, ��������������� ���������������, ��������� �����������. � ������� � ������ �������� ����������� ����� �������: � ��� ���� ��������� ������������ ��������, ������������ ����� ���� � ������� ������������� ���������, ����������� �� � ������������. «��� ��� �� ������� ������������� ������ �� ���� �������� �� ������������ ������������», — ������� ��������.

��������, ��� 18 ���� 2007 ���� ���� ��������� ���������� � ���������� ��������������� ������� �� ������������� ����������������� ��������� �� ������������ �������� ���������������� ��� ���� ������������ ������� ����� �������������� ����������� ������� � ��������� «����������». �������� ������ �������� 1 ��� � � ���. ����� ������� ����� 400 ������� ����.

����� ���������� � ���������������� �������� � ���������� � ������������� ������� �������� $470 ���. ��� ���������� ������� ����� ������� 400-500 ����� ������� ����. ����� ����� ��������� 1 ��� ���� ��������� ������� ך��� ɚ������ ������������ �������� ך2011 ����.

����������� ������������ �Ϛ�����������, ������� ����� ����������� ��������������, �������� ������ � �������� ������� ������� ך���������, ��������� ������ ������������ ����� ���������������� ך����������, ������������ ך�������� �������������. ����� ����, ����������� ����� ����� ��������� ���� �������������, ��� �������� ������������ �����.�

��� «����������» — ������������� ������������� �������� — ���������� ������������ ����� � ������ �������� ���������� �� ���������� ������, ���, ����� �� � �������. «����������» — �������� ����������� ���������������� �������� «����������-�����» � ��� ����������������� ���������. ��� ���� �� ���������� ������������� �������� � ������. ��������� ��������� �������� ����������: �� ������� ������������ ������ �� ������ ������������ ����������, ������������� � �������������� ����, �������� ������, ������ ������� � �����. «����������» ��������������� �� ������������ ��������� ������� ����������� ��������� ��� �������������, ������������, ��������, ������� � ������������������ ��������������. � 2006 ���� «����������» ��������� 17,6 ��� ���� ����� � ������������� ������� � ������� $12,4 ����. ������� �������� �� ������ ������� � 2006 ���� ��������� $1,8 ����. ����� «����������» ������������ � ��� � �� ���������� �������� �����.

��������� �� ����:

23.11.2007 13:58 ����� �������� 650 ���� �������������� � �������

22.11.2007 18:20 «���������������» ��������� ��������� �������� ������������� � 5 ���

20.11.2007 15:35 «����������-����» ���� ����� ��������

19.11.2007 19:54 �������� �������� 3% ����� ������������� �������� TUI

16.11.2007 16:12 «����������» ����� ����� � ������ ���������� ���������������� ��

13.11.2007 18:23 «����������» � «�������» ��������� ����������

07.11.2007 13:58 «����������» ��������� ������� � �������������� ��������

02.11.2007 15:41 «����������» ������� ������� ��� ������������� ������ �� $500 ���

����� ��������

29.11.2007

22:23 ��� �������� ������� � ������ ���������� � ���������� ������� � �������

20:54 ��������� ����� ��� �� 10 ������� �������� ������ ������� �� 1%

20:38 ������� �� ����� ���� �����������

20:24 � �������� ����� ������������� ����� ������ �� �������������

20:14 «�������» ���������� ���� ��������� ����������� ����������

20:05 ��� «����» �������� ������ ������� �� 2 ��� ���� � ���

19:41 ���-5 ����������� � ������ ����� �� ���������� ��������� �������

19:19 �������: � ������ ������� ���� �������� ��������

19:17 ������������� ������� �������� ����-��� �� «��������-������-2007»

18:57 ������������� ���� �����-���������� ����������� � ����������� ����������� �������� ������

18:45 �������: ������, �������� � ���������� «����� ������� ������ �������»

18:19 ���������� «������ ������» ���������� �� ����� �����

18:10 ������������� ������������� ����������� ����� ������� ������ ����� �����������

18:10 ���������: ������� � ��������� ������ – �� �� ���������� ���� ����� ����������

18:03 � �������� �������� �������-��������������� �������� �� $60 ���

�������@Mail.ru ������ �����������