���������

��� ����������� ���������� �������������?

���������� �� ������� ������� � �����
����: ���������� �� ������� ������� � �����

������ ��� ������
� ��������
���������� �����
�������� ����������� (2)

������ ������ ���� �� ����� ������������� ������� ����� �������� «������», ������ � 1983 ����. � ����� ������ ������ ���������� �������� ������������  ����������, ������� ����� �� ����� ������������ ����������� ������������, ����������� ��������� ������. ������� ��� ���� ��-�������� ������ ���������. ���, ��� �� ���������� ����� �������� ���� ��������? � ��� �������� ������� ������������� ����������, � ����� ������� ������ �� ��������� � ��� ������������� �������? 

������� ���������� � �������� ������ ������������ ������� ��������������� ������������, ������� �������� ����������� ������� � ������������ ����� � �������� ������������ ���������, ������������� ���������� ����������� ������������. ������������� ���������� ������������ ���� ������������ � �� «�������-���������». ������ ������ � ������, ��� ���������� ���������-��������������� ������ ������� � ������������ ���� ���������, ������ �� �������� ���������. ��� ������� � ���, ��� � ������ ������� ���� ������������ ������ ������������ ��������� ��� ������� �� ���������� �������� � ������ ������� ���������� � ����������� ��������. ������ ��������� ������ �������� ����, � ���������� � ������ ������� 2008 ����. � ����� ������� ������ ���������, � ����� �������������� �� ���������� ������� ���������� ������, ������������ ������� �� ����������.

38 ��� ������

������������ ���� �������� �������� �� ������� � ���, ����� ������������ ����������� ���������� ������� ���� � ����� ������� � ����������, ����� ������������� ������ ������������ �������� ������� ���� � ������; �� ��� ������� �������� �������� ��������� � ���������, ����� ���������� ����� ������� � ������������ �����. ������������� ����������� ����� 3 ����� ���������� — �������� 8-11 ������� � ������ � ��������. � ������ ������ ���� �������� �� 1,5 ������ ����������. �� ������ ������ ����� ���� ������� �� 5 ������� ������������� ��������, �������� �� ������������ ��������.

«�������� �� �������� ������������ ����������� � 70-� ���� � ������, ������ ���� ����������� ����������� � ���, ��� �� ���������������, ������� ������������, �� ������������ �������. ������ �������� �������, �������������� � ������� �����������, – ���� �� ����� ������� ���, �� ������� ����������� ����������� � ��� � ������ ���� �� ����������», — ������ �� �����-����������� «����� ������������: � ���� �������� ����������� �������� �����������» ������ ������� ���������������� ��������������� ���������� ���� ����� ������������ ����� ����������.chuchelo_234

������, ��� ����������, ���������� ��������� ������������ �������� ���������, ���������� ��������, ��������� � ��������, �� ���, ���, ��� � ���������� «������». ��� ����, ������� ���� ������ �������� � ������������� ��������������� �������. «� ����� ������ ��������� ����� ���������� � �������, �������� � ������������ �����, ��� ���� �������� ������������ ��� ���������� ��������������� ��������, ����� ��������� ��� ������� �������� �����. ������, � ���������, ������� ��� �������� �� ����������� ���� ���������� � ���� ����� � �����», — ���������� ����������. �� �������, ��� ������ ��������� ���������� �������, ��� �� ���������� �����������, � �������� ���.

�� � ��� – � ��� �������?

���������� ������������ ����� ��������, ��� ���������� ����������� � ��������� ���������������� �������, ���������� � ������������� ������� � �� ������������ ���, ����������� �� ���������� ��������. ��� ������� ��������� ������ �������������� ����� ������ ���������� ������� �������, ������������ ����������� �� ���� ������� ���������� ���������� �������, �������������� ����-�����. ������ ������ � ���, ��������� ������ ������������ ��������� �������, ������������ � �������� �����. ���������, ��� ���������� ����, �������� �������� �������� ��������, �������, ��� ������� �������� � �������� �����, � ���� ����������� � ���� �����. �����, ��������, �������, ��� ����� ������� �������� ������ ����� �����.

������ ������ �������������� ����� �� ������ � ���, ��������� ������ ������������ ������� �� ������� ���������� ����� �����. «���� ���� ������� �������� � �������. ���� ��������� �������, ��� ������ ������ �������������, ������������, ��������� ���� �� ����������� ���� ��������� � ��������», — ���������� ������.

������ �����������, �� ��� ������, �������� ������ ����������� � ��������� �������������� � ��������������� � ������� � �������. ����������, ��� ����� ����� ������� ����������� � ����, � �������, ��������, ���������� ���������� � ���� �������. 

�� ������ ��������� �������, � �������� ���������� ���� � ������� ����������� �� ������ ����� ���������������� ������� ����� � ������� � �������� �� 18 �� 20 ���, �� � ����� 8-10-������ �����. �� ��� ������, ��� ������� ���� �������� ���������� ���������-�������������� ������ ��������. «������� ���������� �������������� �������� ����� ���������� � ����� ����������», — ������� ��.

«��� �� �������� ��������������� ������������ ����� ���������, �������� � ������ ����� ������ ���������� � ���� ������: � �������� ��� ���������� �����������, � �� ����� ��� � ������ ������� ������ ��������� �� �����������», — ���������� �������. �� ��� ������, ��� ��������� «��������� ����������� ������������� ������ ����������� ��������».

«���� ���� ������������ �������� �������� ����� �� ��������������, �� ��������, ��� ��� �������. �� ������ �� ��������� ��������� ������������ ������� � �������������� ��� ��������, ���������, ���������, — ������ � ���� ������� ����������. – � ���� ������� ����� ����������, ��� ���������� ������������� � �������� � ���, ��� ������������ �� ������� ����������� � ���������� � �������� �����, ��� ������� ����� ����� �� ��������� �������». �� �������, ��� ������� �������� �������������� � �������� ������� �����������, �� «�������������», �� ������ ���������� �������.

����� ��������

� ���� ������������ ������ ������ � ������, ��� ������� ������� ���� ������ ����� ����������, ������ �� ��������� �� ������� ������� ����������. «��������� ����� ������. ���������, ��� ���������� ���������� ����� ���������� ������� ���������� � �������, ������ ���� �� ������� ����. � ������� ������ ���������� � ������������� �������� �������� ������� ������� ������, ��� � �������», — ������� ����������.

������� ������� �� �������, ��� � �������� ��� ��������. ���� �� ������� ���� ����� ���������, � �� ������� �������� ����������� ����������� ���, ��� ������������ � ������ ����� ������� ������.

����������� ���������� ������������, �������� ����� ����� ���������� (������ ��������), ������� � 21-������ ������ ������ �������� �������, ��� ��� ��� ������ ������ �� ����� ��������������. ��� �����������, ��� ����� ������� ��������, ����������� ������������� �����, — ��� �������, ��� ������� ����� ��������, �������� � ���������.

«�������� – ������ ������ ������, ��� ����� ����� ��������. ���� ������� �������� � ��������, ��� ������� ��� ���� �������, ���� ���, �� �������� ������ ���� ���������. ���������� ������������� ����������� ������, ��� ������ ����� ������������� ������������, ������������ �����, — �������� ��������. – � ����������� ���� �������� ���� ������� � ���������, �������� ��������, ����� �������� � ������� ����������� �����������. � ����������, ��� �� ������ ����� � ����� �� �������».

�� ������ ������ ���������, ����� ���������� ������������� ��������� � ������� ������ «����� ����������». � ������ ����� ������� ������ ���� ������� ����� � ����. ���� ������� �������� � ���, ����� ���������, � ����� ������ ������ ������ �� ��� �������� ������� ���������� ���� ������������ � ����� �� ���� �������. «������ � ����� ���������, � �������� �����������, �������� ������� �� �������. ������������ ������� ������� ������������� ����� �� ��������� � ���, ��� ���������� ������������ ������������ �������. ��� ����� ������ ����, ��������� ����������� ���������� ��������», — ����������� ������ ��������.

����� ��������

��������� �� ����:

18.12.2007 18:52 �������: � ���������� �������� ���������� ����������� �������������

18.12.2007 17:45 �������: � ���������� ������� ������ �� ������� ����������

18.12.2007 16:19 �������: ������ ����� ���������� ���������� �������� ������� �� ���

18.12.2007 15:37 ������� � ����� ��������� � ������� ��-�������

18.12.2007 14:46 ���������� ��������� ������������ �������� ��� �������

����� ��������

03.01.2008

19:56 ���� «����������� ����» �������� �������� ��� ���������� � ����� ������

16:43 ����������� �������� ����������� � ���������� ������� ����� ������ �� 7%

16:31 ��������� ���������� ������� ������� ������ 1 ��� ������ ��������

16:04 ��������� � ���� ��������� ���� ����� � ��������� ��������

15:47 �������� ���� ������ ����� 200 �� ����� �� ���

15:36 �� ������� ��������� � ������������� ������� ���� ����� 11 ���� ������

15:07 ������������� ���� ��������� �������� �� ����������� ������

14:36 �� «��������» ��������� «������» � «�����-���» (26)

14:21 ��������� ���������� ���������� �������� �������� �� ���������� ������

14:07 ��������� ������ �������� ����������� ��������������

13:51 ����������� ����������� ��������� �� �������

13:38 ���������������� ���������� ����� ������ �� ������ ����������

12:18 ������������ ����� �������� ���� ������ ��� ��������

02.01.2008

18:47 ������������ �������-������� ��������� �� ������� (13)

16:43 ����������� �������� ������ «��������� ����»

�������@Mail.ru ������ �����������