���������

������ ��� ������ | � �������� | ����������� � ����� ������
�������, 15/01/2008, ������� ��������� 20:47

�� «������� ������» ��������� ��������� �������� ������� ������

�������, 15 ������. ����������� ������� � ���������������� �������������� ����������� ������� ���������� 50 �������� ������, ��������, ������������, ����-��������, ������ ��������� �� �������� «������� ������» � �������, �������� �����-����� ������������ ����������� ������������ ������������� �������.

����� ����, ����������� �������� ����� ����� ������������ �� ������� ����������� «���������������� ��������� �������� � ����������� �������� ��������������».

�� ��������� ������–����� «�������� �������������� �������� � �������� ������� ������: ������� � ��������� ����������» ����� ���������� � ������������ ������������� �������.

��� ������������ � �����-������, ��� ������ �������� ������������ ����������� ����������� �������, ������� ������������� ����������� ������ ������� ������ «��������� ������ �������� ����������� � �������� ����������� �������».

�������, ��� �� ���������� ������ ����������� �������� «������� ������» �������� ���������� ������� ���������, ������� ������������ ���������� �������������������� �������������� � ���������� �������� ��������� �������� ��������� ������� ������� ���������.

���������� ��������� ��������� � ���� �������� � ��������� 15 ���, ������ ���������� ���������� ������� ������������ ������������ ������.

����������� ������� �������� ���������� ����� 4 ��� ���� ��������, ������ ������ � ������ ������� �� ������� ���������� �� ������. �� ������ ������������ ���������������� ��������� ������� �������� �ף���� 3 ����� � ���������. ��������� ���� ��������� ������� ���������� ����� 4 % �����, 8 % �������������, 3 % ����, 3 % ������ �� ������ ��ߣ��, ������������� � ���������� ���������.

� ������� ��������� ���� ��� � ����������� ������� ����������� ����� ������������� �� ���� ����� ������� � ������������ �������������� ���������������������, ����������� � ����������.

��������� �� ����:

15.01.2008 19:55 �������������� �������� ��������� ���������� ������

15.01.2008 14:28 ���������� «������� ������» ������ 15 ����������� ���������-��������

09.01.2008 09:56 ������� ������ ������� � «������� ������»

28.12.2007 10:47 �� «������� ������» ����������� ������� �������� ���������� � ����������� � �����������

14.12.2007 09:57 ����������� ������� ������ ������� � «������� ������»

06.12.2007 12:44 ��������� ������� ��������� ����� ������� �� ���������� «������� ������»

����� ��������

04.02.2008

20:57 ���������� ���������� �������� ������� ������������

20:36 ���������� ����������� ������� ������ ��������� �����

20:23 «������������» �������� ������������ �������� �� 71%

20:03 � ���������� ���� «����� ������» ������� ����� � �������

19:45 �������: �������� — ��� ��������

19:40 ����������� �������: ������������� 24% ��������� � �����������

19:33 ������� ������� � ������� �������� ������ ������������������� ���

19:17 ����������� �������� ������� ����� � �������� ������

18:59 ��� �������� ������������ ���������� �� 1,5%

18:30 �� «��������» ����������� � ��������������

18:04 � ����� ����� ������ ������ �� «����������� ������»

17:46 ������: �������� � ������ ������� � ��������� ����� �������

17:34 ������ �������� �� ����� �������� ������� ����� ������������

17:23 ��������� ��������� �������� ������� ����� ��������

17:03 «���������� ������ �����������» ��������� ����� 175 ���. ����������

�������@Mail.ru ������ �����������