���������

������ ��� ������ | � �������� | ����������� � ����� ������
�������, 03/02/2008, ������� ��������� 16:22

������: «�������» ����������� �� «������»

��������, 3 �������. «�������» ������� ����������� ������ «���» � ������� «������». �� ���� ������� ������� ��������� ������ «�������» ����� ������ �� ������� � ������������ � ��������.

«�� ����������� �� �� ������������, ������� ����������. ����������� �� «������» �� �������, �������� ������. � �� ����� �� �������� � �������. ����������� ������������� �������, �� ��� �� ������, ��� �� ������ ��������� ��� ������», — �������� ��� «�������» �������.

«�� �� �������, ��� ��� ���� ��������� ������», — ������� ��.

������� �� ������ � ���������� ������ ������������ ����������� Kia�� «������» � ������ ������� ������, ����� «��������» ������ ����� ������� �������������� � ���������� ����������.

«������������ �� ��, ��� �� ������ �������� ������� ����� ���� �����������, �� ����������», — ������ ������.

��������, �� ���� �����-������ ������ «���» ��������, ��� ������� ���������� � ��� «�������» � ������� ��� ��� «�������� ������������� �����» («������»), �������� . �� ������������� ������, ���������� ����� ����������� � ��������� �����, �������� ���.

� �����-������ ������ «�� ���������� ������������� ��������, � ����� ����� ������� ���������� � ������������������» ������� ������� �������� �� �����. ��� ������� ��������, ����� ������ ����� ��������� $500 ���.

������ «���» ���������� ��������� �������� ������������ �����������, ������� � ��������� �������� ���������. ������������� ������������� ������������ ������ �������� ������������ ����������� � ���������������, �������������. ����������������� ������� ����������� ������ «���» � 2006 ���� �� ��������� � 2005 ����� ����������� �� 18% — �� 75 ���� 980 ��� ���.

��� «������» � 2007�. ����������� 79 ���. 491 ���������� �� 19 ���� 907 ��� 700 ���. ���. ������� �� ���������� ��������� ��� «������» ��������� � 2007 ���� 23 ���� 068 ��� 500 ���. ���. (+27%). ��� «������» � ������� 2005 ���� ������������ ������������ ������ ����������� Kia Spectra, � ������� 2006 ���� ��������� ���������� Kia Rio JB, � ����� 2007 ���� — ������������ Kia Sorento. ����� ���������� ���������� ���-21043 � ��-27175 «������». ��������� �������� ������ ���������� 220 ���. ����������� � ���.

«�������» — ���������� ������������� �������� ����������� � ������. � 2004 ���� �������� ��������� 717 ���. 985 ����������� (40% ������ ����� �������� ����� � ������). � 2005 ���� ����������� ��������� 721 ���. 491 ����������, � 2006 ���� — 765 ���. 627 ���������. ������ ������� �� 2006 ��� �� ���� ��������� 2 ���� 512 ��� ������. �� 2007 ��� � ������ ���� ������� 663,5 ������ ����������� ������������ ��� «�������», ��� �������� ��������� ����������� ��� �������� �� ��� ����� ������ �� ������������� �����.

��������� �� ����:

03.02.2008 15:34 Renault � «�������» ���������� ���-�����������

03.02.2008 15:21 ���������� ������� «��������» � Renault �������� �� ������ 2009 ����

31.01.2008 17:41 «�������» �������� ��-��������� (8)

30.01.2008 19:51 Renault ������� � �������� ����� Lada

30.01.2008 15:02 «�������» ��������� � ��������� ���������� (53)

28.01.2008 19:18 «������» �������� ����� ������������ �� 69%

22.01.2008 10:27 «�������» �������� 68 ������������ LADA KALINA

14.01.2008 12:54 ������� ����� ������ ��������� LADA PRIORA

10.01.2008 19:00 ����� «��������» ����������������� ��������� LADA KALINA

09.01.2008 17:15 «�������» � 2008 ���� ������� �� ����� ��� ����� ������ (7)

09.01.2008 10:32 «�������» ������ � ������ ����� 660 ���. �����������

04.01.2008 14:16 «������» �������� ��ߣ� ������������ � 1,7 ����

����� ��������

19.02.2008

21:05 ����� �������� ������� � ������� � ���������

20:45 ��������� ����� ������� �� ���������� ������ �� ��������������

20:26 ��������: ������ ������ — ������������ ���� ������ �� ����������� ����

19:45 � ������������� ������� ��������� 76 ��

19:31 «������ ������» ������� «������»

19:10 ������� �������� ��������� � ��������

18:45 � �������� ���� ������ �������� ������������

18:33 � ����������� ������ � ������ ��������� ������

18:23 �������� ����� ���� �� ����������� ������

18:04 «�����» ����� ���������� ���������� ���������� ������������

17:56 ����-��������� ��������������� ��������: ��������� ���� ������ �� ����������� �����

17:54 ��������: ��� ������������ �������������� ���������� �������� ����������

17:49 ������� ��������� ����: ���������� ����� �������� ������������ ������� ��������� (1)

17:36 ��������: �������� � ����������� �����, ����� ����� � ������ �����

17:29 ��������: ��������� ������� «�» ��������� � ��������������

�������@Mail.ru ������ �����������